DE ARBEIDERSP POËZIE Hester Knibbe Archaïsch de dieren Knibbe krabt waar de lak bladdert Archaisch de dieren gaat over schuld, schaamte en andere ongemakkelijke emoties, maar ook over vitaliteit in alle gedaanten. De mens wordt nog steeds geregeerd door zijn reptielhersenen, hoogstens voorzien van een vernisje gedragscodes. • Knibbe beheerst als geen ander het metier van de poëzie. – Dirk De Geest Gwy Mandelinck Lotgenoten Dichten op het scherp van de snede • Gwy Mandelinck is auteur van poëzie die snijdend tot de essentie van de levenservaring wil doordringen, die daarover in heldere en tegelijk soms donkere gedachten kan reflecteren. […] Mandelinck heeft zijn naam als dichter stevig en zonder enig groot vertoon onontkoombaar gevestigd. – Stefan Hertmans • Niet minder dan een cruciale bundel. – Paul Demets Over Schemerzones: Dat ene unieke leven dat je leeft Desillusie en mededogen Omslag Steven van der Gaauw Paperback | 17,50 x 20 cm | 80 pag. | 5 16,95 ISBN 978 90 295 8921 5 | NUR 306 Verschijnt april 2014 9 789029 589215 Omslag Steven van der Gaauw Paperback | 13 x 21 cm | 64 pag. | 5 16,95 ISBN 978 90 295 8903 1 | NUR 306 Verschijnt maart 2014 9 789029 589031 24 Pagina 25

Pagina 27

Scoor meer met een online shop in uw relatiemagazines. Velen gingen u voor en publiceerden maandbladen online.

AP|AWB Voorjaarsaanbieding 2014 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication